Kasteel voor Zwijnaarde
arrow

Kasteel voor Zwijnaarde

Plaats die er nog niet is, maar die ik graag zou willen Door Hans Goossens

Het monument ... dat teruggaat tot de vroege middeleeuwen (mottekasteel), doorheen de middeleeuwen en renaissance zijn hoogdagen kende als buitenverblijf van de abten van de Sint-Pietersabdij en eigendom werd van de familie die drie kwart van de 20ste eeuw het lokaal beleid bepaalde ... is NIET TOEGANKELIJK voor buren en bewoners! Dit is in principe in strijd met het beschermingsbesluit dat premies met publiek geld ter beschikking stelt maar daarmee tegelijkertijd beschermde monumenten toegankelijk wil maken voor het ruime publiek. Wat heeft de gemeente aan een beschermd stads- en dorpsgezicht als buren er niet mogen rondwandelen en genieten van die historische schoonheid. Het is altijd mogelijk om een regeling te treffen die toegang tot het mooie domein verstrekt, maar toch ter dege rekening houdt met privacy en noden van eigenaar en exclusieve club. Laat ons tenminste in Zwijnaarde streven naar een meer inclusieve samenleving en domeinen met een publieks- en erfgoedrelevantie gedeeltelijk openstellen. A.U.B.