• Co-creatieworkshop 4 (Zwijnaarde)

  2021-10-19

  Binnen de structuurschets worden afgebakende deelprojecten gedefinieerd, verbeeld en bekeken hoe deze kunnen worden gerealiseerd. Binnen de wijkstructuurschets van Zwijnaarde werd één strategisch project uitgewerkt. Het fungeert als voorbeeld hoe andere plekken uitgewerkt kunnen worden. Het strategisch project is als een eerste project dat de beoogde wijkontwikkeling aankondigt en initieert. Een pilootproject voor verdere ontwikkeling van de wijk.

 • Actiewandeling (Zwijnaarde)

  2021-10-19

  Tijdens de laatste fase van het proces organiseren we actiewandelingen, waarbij we op locatie pilootprojecten verbeelden om met deelnemers, bewoners en voorbijgangers in dialoog te gaan over mogelijke acties op korte en lange termijn.

 • Wijkmarkt 2 - Co-creatieworkshop 3 (Zwijnaarde)

  2021-06-28

  Tijdens de tweede wijkmarkt vonden vijf verschillende workshops plaats, elk met een andere focus. De wijkstructuuurschets in het algemeen, Pleispark - Schilderswijk, Roosken- Klaartestraat en dorpskern werden hier besproken. Er werd feedback verzameld op de voorstellen voor de verschillende sites en lokale actoren gingen met elkaar in gesprek om in verband met de verschillende belangen tot wederzijds begrip te komen.

 • Toekomstwandeling (Zwijnaarde)

  2021-06-20

  Het doel van de toekomstwandeling is het ontwerpen  van het  ruimtelijk kader als belangrijk onderdeel van de wijkstructuurschets  afstemmen met de bewoners van Zwijnaarde, met de bewoners hierover in gesprek gaan en hen de mogelijkheid geven om hier feedback op te geven. Deze feedback zal worden verwerkt in de finale versie van het ruimtelijk kader.

 • Wijkplan

  2021-06-14

  Met het wijkplan tracht men de wijk (Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk) beter te maken, met meer leefkwaliteit. Veiliger, gezonder, gezelliger en vlot bereikbaar voor wie er woont, werkt of winkelt. Het wijkplan heeft twee onderdelen, een wijkstructuurschets en een wijkmobiliteitsplan. 

 • Thematische wandeling (Zwijnaarde)

  2021-01-15

  De thematische wandelingen werden georganiseerd in de analysefase van het project, waarbij verschillende thema’s voor de wijk bepaald werden. Voor elk van de thema’s (mobiliteit, verdichting…) werd een gids aangesteld die met ons doorheen de wijk wandelde en tooonde hoe deze thema’s op dat moment al zichtbaar waren in de ruimte of we deze ervaren kunnen worden. Op die manier kond Zwijnaarde opnieuw ontdekt worden vanuit een ander perspectief.

   

 • Online wijkbrainstormsessie - Co-creatieworkshop 2 (Zwijnaarde)

  2020-11-17

  Tijdens de online wijkbrainstormsessie werden de al reeds opgedragen ambities uitvoerig besproken met belanghebbende actoren. Deze ambities werden tijdens de brainstormsessie vertaalt tot strategische plaatsen en ingrepen.

 • Deur-aan-deur-bezoeken (Zwijnaarde)

  2020-08-27

  Om meer mensen gerichter te kunnen bereiken en een netwerk op te bouwen, zijn we eind augustus 2020 gestart met deur-aan-deur bezoeken in verschillende delen van de wijk: Rijvissche, Pleispark, Klossen, Schaarken, Roosken, Ter Linde en het centrum van Zwijnaarde.

 • Verkennende wandeling

  2020-06-30

  Na de online wijkmarkt, konden bewoners zowel online als offline een verkennende wandeling maken in de wijk. Met deze wandelingen willen de lokale kennis in kaart brengen.


  We hebben aan de bewoners gevraagd om op pad te gaan en verschillende plaatsen in kaart te brengen om ons de wijk door hun bril te leren kennen. De bewoners hadden de keuze om hun data aan te leveren door de verschillende plaatsen in te geven in een wandelapp of door op pad te gaan met een wandelzak.

 • Wijkmarkt 1 - Co-creatieworkshop 1 (Zwijnaarde)

  2020-06-28

  Op de eerste wijkmarkt werd de analyse van Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk in beeld gebracht en gecommuniceerd met lokale bewoners. Ze worden op de hoogte gebracht van het project en krijgen de kans zelf ook al input te geven vanuit hun beleving. Gezien de toenmalige Covid-toestand ging deze wijkmarkt online door.

 • Startoverleg (Zwijnaarde)

  2020-02-11

  Tijdens het startoverleg verzamelden we voor het eerst ideeën en signalen van bewoners uit Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk. Nadien werd het startoverleg vervolgt met een introductie fietstocht.

   

 • Introductiefietstocht (Zwijnaarde)

  2020-02-11

  In de eerste fase hebben we een aantal onderzoeksvragen gedefinieerd over de wijk. Hiervoor zijn we gestart met introductiefietstocht eind februari 2020. We hebben de wandeling hier vervangen door een fietstocht om het grote gebied in al zijn facetten te leren kennen. We zijn als onderzoekers gaan fietsen door de wijk met een open en onderzoekende blik en hebben ons proberen een beeld te vormen van de wijk.

 • Focusgesprekken met specifieke doelgroepen

  2019-12-04

  De focusgesprekken vonden plaats alvorens de uiteindelijke projectdefinitie en werden gevoerd om de beleving en het gebruik van het onderzoeksgebied in kaart te brengen.

 • Proefopstelling Heilig Hartwijk

  2019-10-01

  In oktober 2019 werd gedurende een maand een eerste proefopstelling in een deel van de Heilig-Hartwijk in Hasselt. In diverse straten rond het Vrijwilligersplein wil men onderzoeken of een andere sturing van de verkeersstromen langlopende problemen kan oplossen of verminderen. De opstelling is het resultaat van vier participatiemomenten onder begeleiding van UHasselt die sinds september 2018 werden georganiseerd.