La Frondaie _1612196716.jpg
arrow

La Frondaie

Plaats waar ik graag ben Door Peter Provenier

"La Frondaie", woning van dichter, ambtenaar, journalist en professor Karel van de Woestijne, gelegen Leebeekstraat 10. Op 20 augustus 1926 keerde de bekende auteur terug naar het Gentse, en nam zijn intrek in de Villa "La Frondaie". Op 19 januari 1929 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar. Op 24 augustus 1929, goed één jaar na zijn vijftigste verjaardag, overleed Karel van de Woestijne in deze woning. Elk jaar vindt op zijn sterfdatum een bloemenhulde plaats. In De Kiosk nr. 9 en 10 verschenen volgende artikels van wijlen Arthur De Decker (1952-2020). De Kiosk nr. 9 (maart 2009): Dit jaar is het 80 jaar geleden dat (1978-1929) overleed in zijn woning "La Frondaie" in de Leebeekstraat. Zwijnaarde is er fier op ooit deze grote Vlaamse schrijver onder zijn inwoners te hebben mogen tellen doch betreurt dat er geen enkel blijvend teken daarnaar verwijst. Daarom werd op 10 februari 2009 een herdenkingscomité opgericht met de bedoeling een duurzaam gedenkteken te realiseren aan de nog bestaande villa "La Frondaie" (de loofgaarde), vroeger Oude IJzerenweg 2, dan Pintelaan 7a en thans Leebeekstraat 10. Deze druk bijgewoonde stichtingsvergadering, waarop naast heel wat Zwijnaardse verenigingen ook gespecialiseerde instellingen vertegenwoordigd waren, kwam zelfs aan bod op het AVS­journaal. Er werd beslist om in het najaar een herdenkingsprogramma op touw te zetten. Naast het onthullen van een gedenkteken worden ook activiteiten gebracht die de figuur van Karel van de Woestijne en zijn in Zwijnaarde gerealiseerde oeuvre in de schijnwerpers stellen. Daarbij wordt gedacht aan een wandeling, een lezing, een voordrachtavond, een publicatie en een tentoonstelling. Dit laatste vindt plaats in het Kerksken van 25 september (dus tijdens de kermis) tot 4 oktober 2009. Hiervoor wordt materiaal gezocht dat een beeld schetst van Zwijnaarde in de periode dat Karel van de Woestijne hier woonde (1925- 1929). Het herdenkingscomité hoopt dat de stedelijke en provinciale overheid dit Zwijnaardse initiatief naar waarde zal schatten en voorzien van de nodige fondsen. De Kiosk nr. 10 (juni 2009): HetHerdenkingscomité Karel van de Woestijne in Zwijnaarde pakt tijdens de komende septemberkermis uit met een druk programma. Het brengt in herinnering dat hier 80 jaar geleden de grote Vlaamse schrijver Karel van de Woestijne (KvdW) ( 1878-1929) overleed in "La Frondaie". Iedereen is welkom op deze manifestaties. Het begint op vrijdag 25 september om 1 9u 30 met de opening van de tentoonstelling "Karel van de Woestijne in Zwijnaarde" in het Kerksken in de Dorpsstraat 12.Prof. Dr. Anne Marie Musschoot zal de gelegenheidstoespraak houden, gevolgd door een receptie. Op de expositie, die loopt tot 4 oktober, wordt aan de hand van zeldzame foto's, documenten en memorabilia de periode 1925 tot 1929 terug tot leven gebracht. Postzegelclub De Drie Sleutels toont het thema "KvdW en vrienden in de filatelie" . De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) presenteert dan ook de stamboom van onze geëerde dorpsgenoot. Tijdens de tentoonstelling, die gratis toegankelijk is, zal er op geregelde tijdstippen een begeleide pendeldienst worden georganiseerd naar "La Frondaie". Ook zal de documentaire "In de voetsporen van KvdW" doorlopend worden geprojecteerd. Deze BRT-productie van 1 978, toont een evocatie van het leven en werk van KvdW als dichter, ambtenaar, journalist en professor. Mevrouw Huguette van de Woestyne neemt het curatorschap waar. De herdenking komt tot stand met de medewerking van o.a. de Koninklijke Academie voor Taal en Letterkunde (KANTL), de Universiteit van Gent, het AMVC - Letterenhuis van Antwerpen, het Davidsfonds, de stad Gent,"Wijk aan Zet", de provincie Oost-Vlaanderen en het René De Clercqgenootschap. Op zaterdag 26 september om 1 5u vindt de plechtige onthulling plaats van een gedenkteken aan het huis "La Frondaie", Leebeekstraat 10, waar KvdW leefde en werkte van 1925 tot 1929. Het nieuwe bronzen borstbeeld op sokkel is een kopie van het beeld uit 1935 van beeldhouwer Jozef Cantré ( 1890- 1957). Dergelijk beeld werd in 1954 reeds onthuld in het Koning Albertpark in Gent doch is er sedert 1989 spoorloos verdwenen. Op deze wijze zal Zwijnaarde een uniek monument bezitten dat herinnert aan deze beroemde inwoner. Op vrijdag 2 oktober is er een lezing in campus Zonnebloem. Houd deze datum reeds vrij. Tijdens de tentoonstelling zal het gedenkboek " Karel van de Woestijne in Zwijnaarde" te koop worden aangeboden. Het telt 135 bladzijden en 65 illustraties en bevat de volgende bijdragen: Inleiding door Anne Marie Musschoot, voorzitter KANTL, met overzicht van de publicaties van KvdW uit de periode 1925-1 929. Peter Theunynck, "La Frondaie", Karel van de Woestijne in Zwijnaarde, 1925 - 1 929: een bijgewerkt artikel uit het jaarboek 2004 van de Heemkring Scheldeveld. Peter Theunynck, La Frondaie, herinneringen van Mariette van Hende: vertaling van de nooit eerder gepubliceerde memoires uit 1 945 waarin de echtgenote van K vdW terugblikt op de laatste jaren met haar man in La Frondaie. Bert Van Raemdonck, " Een klein huisje, gelegen in een zeer grooten tuin". De Zwijnaardse brieven van Karel aan Emmanuel de Bom: een voorpublicatie van een studie waarin 23 brieven worden weergegeven en van commentaar voorzien. Arthur De Decker, Karel in Zwijnaarde in beeld: uitleg bij een dertigtal foto's en bescheiden m.b.t. KvdW uit de periode 1 925 - 1 929 met unieke documenten over de begrafenis in Zwijnaarde. Zie ook: https://schrijversgewijs.be/schrijvers/van-de-woestijne-karel/ en https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/herdenkingscomite-karel-van-de-woestijne-zwijnaarde