oud gemeentehuis_1612195474.jpg
arrow

Oud Gemeentehuis

Plaats waar ik graag ben

Het Oud Gemeentehuis is een voormalige herenhuis, gemeentehuis en dienstencentrum, gebouwd eind 19de eeuw met aanbouw van 1972. Het is geen beschermd monument maar figureert sedert 2009 wel op de lijst van onroerend erfgoed, waardoor het gerespecteerd moet blijven in aard en vorm, ook wat de glasramen in de trapzaal en in de oude raadszaal betreft. Dit herenhuis was eertijds eigendom van notaris Jan Van Heuverzwijn (+1947). Deze beschikte, zoals baron Adolf della Faille d’Huyse, vanaf 1890 als eerste Zwijnaardenaar over een telefoon. Er stond tot zeker 1925 een grote ijzeren afsluiting op een muurtje voor het huis. Daar staat nu sedert 2000 het bronzen beeld “zonder talent voor geluk II” van de kunstenaar MaRf. Bij deze sculptuur hoort een gedicht van Roel Richelieu van Londersele. Het goed werd tijdens WOII aangekocht door de gemeente en er was lange tijd een avondschool in gehuisvest. Het werd, in opvolging van Het Scheers aan de Heerweg-Zuid, in 1942 tot gemeentehuis ingericht, dit ter gelegenheid van de eerste fusie met Gent onder de Duitse bezetting. Het bleef deze functie waarnemen tot aan de gemeentelijke fusie van 1976. Op 30 december 1976 vond er de laatste gemeenteraad plaats van Zwijnaarde. Daarna werd het een dienstencentrum waarin o.a. de technische en bevolkingsdiensten werden ondergebracht. De bevolkingsdienst en het politiecommissariaat worden nu over gebracht naar het LDC De Mantel. Het Gentse stadsbestuur het oud-gemeentehuis met aanbouw verkocht. Tot 25 juni 2018 mocht geboden worden op deze “karaktervolle eigendommen”. Zo de schattingsprijs niet wordt gehaald kan de gemeenteraad beslissen de panden voor een lagere prijs te verkopen. Voor het oud gemeentehuis (453m²) hoopte de Stad op €710.000. Hopelijk respecteren de nieuwe eigenaars de historische waarde van deze gebouwen. Bron: artikel van wijlen Arthur De Decker (1952 – 2020) in De Kiosk nr. 46 (juni 2018). Het oud-gemeentehuis met aanbouw in Dorpsstraat 1 - Zandvoordestraat 2A werd verkocht voor € 505.310. Het oud-gemeentehuis is nu een advocatenkantoor (https://www.advocaatheijse.be/ ). Bron: artikel van wijlen Arthur De Decker (1952 – 2020) in De Kiosk nr. 47 (september 2018). Foto: Foto Marc Careel (zie fotoboek van Marc: http://users.skynet.be/careelmarc/ ) Zie ook: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/3335