de kloss_1611938821.jpg
arrow

kasteel De Klosse

Startpunt/eindpunt Door Peter Provenier

Aan de Grotesteenweg-Zuid nr. 22 staat het nog bewoonde en piekfijn onderhouden kasteel De Klosse. Het werd in 1995 beschermd als monument en ligt sedert het besluit van 25 juli 2005 in het beschermde landschap Kastelensite Zwijnaarde. Het maakt deel uit van het Parkbos waar het één van de Kasteelparkgebieden is. Bestemd dus tot behoud, herstel en ontwikkeling van de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde. Het kasteel De Klosse wordt soms ook Het Hoedje genoemd naar de nabijgelegen herberg aan de Audenaertsche Herrewegh. Vermoedelijk verwijst die naam naar een inhoudsmaat voor kolen of gerst. De site van kasteel De Klosse is ontwikkeld uit een laatmiddeleeuwse ontginningshoeve, die later tot lusthof of buitengoed van stedelingen werd uitgebouwd. Op de “Caerte figuratieve” van 1683 en de Ferrariskaart van 1775 is het domein met twee losse gebouwen omringd door een walgracht en is de toegangsweg gelegen in het noordoosten, dus niet langs de huidige dreef. In tegenstelling tot de 9 omliggende grote boerderijen behoorde het nooit toe aan de Sint-Pietersabdij of de Predikheren. Het huidige domein is een voormalig zomerverblijf met omwald kasteeltje en prachtig park, vanaf de Grotesteenweg-Zuid toegankelijk via een rechte lange gekasseide beukendreef. Over de wal ligt een brug met smeedijzeren leuningen en siervazen. Een smeedijzeren hek verleent toegang tot de voortuin en het kasteel. Achter het gebouw liggen nog twee oude en prachtig versierde bruggen over de slotgracht. Er staat ook een zeer merkwaardige metalen parasol op een heuveltje. De voorgevel telt 7 traveeën met 2,5 bouwlagen onder een schilddak met bekronend nokhek en werd onlangs gerestaureerd. Het heeft een interieur met een merkwaardige spiltrap en een empiresalon. In de 1ste helft van de 19de eeuw was het eigendom van de Gentse advocaat Antonius van Tieghem. Omstreeks 1847 kwam het goed door aankoop in handen van het Gentse gezin Carolus de Buck-vander Waerden die het toen liet verbouwen in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp van architect en oudheidkundige Louis Minard (1801-1875) die in die periode ook de Minardschouwburg bouwde in Gent. Volgens de kadastrale legger bij de Popp-kaart van ca. 1860 bezat Carolus toen 6,51 ha grond in Zwijnaarde, waaronder het kasteel met “lustbosch”, “lustwater” en een “lusttuin”. In 1877 kwam het domein in handen van de weduwe van de zoon en bankier Adolf, nl. Maria Huot. In 1893 werd het kasteel verdeeld onder Alfred en Leon de Buck, eveneens bankiers met een kantoor in Onderbergen. De verdere opeenvolgende eigenaars behoorden tot dezelfde wisselagentenfamilie. Omstreeks 1956 kwam Stanislas de Buck van Overstraeten (°1906) het kasteel bewonen. Deze invloedrijke doctor in de rechten woonde op de Coupure in Gent doch in de zomer verhuisde hij met zijn hele hebben en houden telkens naar Zwijnaarde. Hij had 7 kinderen, waar onder Jean-Pierre (°1940), de huidige bewoner, die met zijn echtgenote Yvonne Vanderstraeten er 6 kinderen grootbracht en ons de toelating verleende het domein te bezoeken. Hij vertelde dat er op het einde van WOII door de geallieerden een veldhospitaal werd opgericht in de dreef naar het kasteel en toonde ons de tekens die toen werden gegrift in de dreefbomen. Hij wist ook dat er, vóór de verbreding van de Oudenaardsesteenweg, aan de ingang van de dreef een kapel stond die druk werd bezocht tijdens de oorlogsjaren. Mijn bezoek (van Arthur De Decker) aan de site gebeurde dankzij en samen met Eric De Keyser en zijn echtgenote Marie-Thérèse Callens voor wie het een nostalgische terugblik betekende op de periode dat ze hier elkaar leerden kennen. Haar vader Julianus was er in de jaren zestig van vorige eeuw immers hovenier en woonde met zijn gezin op het domein. Eric kwam er vissen in de vijver, ving er paling en vond er zijn echtgenote. Bron: artikel van wijlen Arthur De Decker (1952 – 2020) in De Kiosk nr. 26 (juni 2013). Foto Marc Careel (zie fotoboek van Marc: http://users.skynet.be/careelmarc/) De boeiende geschiedenis van de kastelen van Zwijnaarde vormde het onderwerp van een tentoonstelling die werd opgezet door de dorpskrant De Kiosk in het JOC Variant en op de kiosk op het dorpsplein tijdens de kunstroute Trackz 2018 op 22 en 23 september 2018 (zie ook De Kiosk nr. 48) Lees ook: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/26964