Gewestplan_1596106365.jpg
arrow

Opslagplaats van Ghent Dredging (2)

Plaats waar ik niet zo graag ben Door Peter Provenier

Zoals blijkt uit het oorspronkelijk gewestplan (zie afbeelding) was dit een zone bestemd voor groen (park). Maar met het Z-5 BPA Kanaal van Zwijnaarde (zie https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/2.24_00Z-5_00001%20-%20bestemmingsplan%20en%20voorschriften.pdf) en het GRUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent, Plan 21 Deelproject 't Eilandje (3E), Deelproject Domo (3F) (zie http://doc.ruimtevlaanderen.be/GRUP/00100/00126_00001/data/212_00126_00001_d_1gpk_21.pdf) werd, eerst in 1994 en daarna in de periode 2004/2006, dit zeer mooie natuurgebied opgeofferd voor bedrijvigheid, met als motief "watergebonden". Er is inderdaad industrie (en ook veel logistiek) op de Domo/Alinso-site, maar die is niet watergebonden (want alle transport verloopt via de weg). Ook Ghent Dredging gebruikt de oever nog steeds als opslagplaats, maar niet (meer) om in de Bovenschelde te baggeren. Met het Eiland Zwijnaarde is er op de andere oever van het Scheldekanaal immers veel potentieel voor watergebonden bedrijvigheid. En daar is die bedrijvigheid ook gepast en dus aanwezig. Bijgevolg zou het BPA Z-5 moeten geschrapt worden en is het GRUP aan herziening toe. Het RUP 169 Groen is een gepast instrument om deze gronden te (her)bestemmen als groen, zoals oorspronkelijk bedoeld in het Gewestplan.