Fietsersbrug 2_1611938241.jpg
arrow

nieuwe fietsbrug (2)

Plaats die er nog niet is, maar die ik graag zou willen Door Peter Provenier

Goed voorstel. Hierbij wat aanvullende informatie. In het bezwaarschrift van 24/11/2017 tegen de Structuurvisie Gent 2030 ( https://af737ddd-73a2-422a-ae78-ee141a6100ca.filesusr.com/ugd/560a5a_e51dd8302237410c98f7ad52292e0154.pdf ) werden 2 bedenkingen geformuleerd die hier van belang zijn. De eerste is de mono functionaliteit van Technologiepark. Nu is dit alleen een plek voor studeren, onderzoeken en werken. Hoewel Gent inzet op het verweven van functies, bevatte de Structuurvisie 2030 geen voorstellen voor Zwijnaarde (Zwijnaarde viel buiten de strategische zones en pilootprojecten). Verweven is het in elkaars nabijheid brengen van bij elkaar passende en elkaar versterkende functies zoals werken (economische activiteiten) en wonen + woonvoorzieningen (groen, onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur, recreatie, welzijn, handel) om dankzij de ruimtelijke nabijheid voordelen qua bereikbaarheid en mobiliteit te behalen. Ook de UGent pleit er voor om aan de kostbare ruimte op het Technologiepark meer dan één functie te geven. Naast de kinderopvang (die al aanwezig is), komt er op vrij korte termijn catering en faciliteiten voor - studenten (infrastructuur voor studentenverenigingen / fakbar), - sport- en recreatie (zoals een Finse looppiste). In de studie van de 12 Masterstudenten is gedacht aan recreatieve functies zoals een fitness, een tennisbaan of bowling en eventueel een speeltuin. Zelfs een zomerfestival, wetenschapskampen en pop-up bars worden genoemd. De bedoeling is dat de buurtbewoners worden aangespoord om zich naar het Technologiepark te begeven. Het tweede is de eenzijdige focus, die er in Gent was, op radiale fietsroutes naar het stadscentrum (de zgn. groenassen), terwijl er ook een grotere nood is aan tangentiële verbindingen. Tangentieel betekent hier dat twee plaatsen buiten het stadscentrum rechtstreeks met elkaar zijn verbonden, zonder het centrum zelf aan te doen. Tangentieel staat tegenover radiaal. Het gaat dus over een volwaardige oost-west fietsroute dwars door Zwijnaarde, die westelijk naar St Denijs-Westrem en oostelijk naar Merelbeke loopt. Zo worden 2 groenassen (jaagpad langs de Schelde en de F7 fietssnelweg) op een veilige wijze verbonden. Bovenvermeld voorstel verduidelijkt en preciseert dat die tangentiële fietsroute door het Technologiepark kan lopen. Deze route wordt nu al gebruikt door leerlingen van Don Bosco, maar ze is niet optimaal ingericht. Dit is dan ook een oproep om deze fietsroute te officialiseren, te bewegwijzeren en te optimaliseren met veilige oversteken, o.a. aan de Heerweg-Noord en A. della Faillelaan, alsook een veilige, dus voldoende van het autoverkeer gescheiden, trage weg door het Technologiepark. Door meer te fietsen door het Technologiepark, zal de verwevenheid van functies ook kansen krijgen (= op de fietsroute even stoppen om b.v. iets te kopen, een rondje te lopen, en hup dan weer verder). Bovendien kan Zwijnaarde een 2e oost-west fietsroute goed gebruiken. In de prioriteitennota voor Zwijnaarde van 13/11/2018 ( https://af737ddd-73a2-422a-ae78-ee141a6100ca.filesusr.com/ugd/560a5a_1a7125540111422fa3756602087a329a.pdf ) werd gevraagd de aanleg te onderzoeken van een fietsersbrug over de Bovenschelde, tussen Zwijnaarde (einde Zwartekobestraat) en Merelbeke (naar het natuurgebied "Scheldemeersen", Oude Pontweg/Brandegems Ham). Ook de gemeente De Pinte wil een onderzoek naar een fietsersbrug, maar dan iets zuidelijker, tussen Zevergem en Schelderode (zie actie 38 in het mobiliteitsplan van De Pinte). De focus ligt wel meer op recreatief fietsen, nl. op een mooie fietsroute tussen Scheldeland (Merelbeke) en Leiestreek (De Pinte) en de aansluiting op wandelnetwerken van de Provincie (knooppunt 97 en 98 en Doornhammeke wandelroute). Beide locaties van zo een 2e fietsersbrug zijn goed. Zwijnaarde zal wellicht de vraag van De Pinte steunen als dit meer kans heeft op slagen.