1_cementsilo_1611829606.jpg
arrow

Cementsilo

Plaats waar ik niet zo graag ben Door Peter Provenier

Gebouwen omhullen een omgeving en geven vorm aan de ruimte. Kwaliteitsvolle architectuur en goede ruimtelijke ordening zijn ontzettend belangrijk voor ons welbevinden. De beleving van de omgeving draagt bij tot veiligheid, vrede en geluk. Daarnaast levert het ook een economische meerwaarde en dus welvaart op. Met de buitenmaatse lelijke cementtoren op deze locatie wordt precies het omgekeerde bereikt. In een industriële omgeving passen industriële gebouwen. Plaats die in een cluster en vorm zo een coherent geheel. Cementsilo's passen bij voorbeeld goed naast graansilo's (in de Gentse haven - goed gelegen om de vracht via water te vervoeren). Uitwijken naar het Eiland Zwijnaarde of de Alinso site waren ook een goede oplossingen. Deze bedrijventerreinen takken aan op de R4 en zijn ook bereikbaar via binnenschip. Bovendien zijn deze bedrijfsterreinen door een robuuste groenbuffer (en de E17/E40/Ringvaart) goed gescheiden van de woonomgeving. De industrie heeft uiteraard ook recht op een plek en bedrijven moeten uitbreidingskansen krijgen, maar dan wel op de juiste plaats en dus niet ten koste van wonen, natuur en landbouw. Voor PTB Compactuna werden de verschillende (goede) opties nooit onderzocht. Dat kan je het bedrijf niet kwalijk nemen, maar de stad Gent wel. Het is de overheid die een visie moet ontwikkelen, ambitie moet tonen en een goed ruimtelijk beleid moet ontwikkelen. Er was en is hier sprake van een "laissez faire"-attitude bij ambtenaren en stadsbestuur. Het "laten begaan" vraagt geen moeite en moed. Dat verwacht je toch niet van een stad als Gent. Wat hier stoort is de locatie: de hoge toren ligt vlakbij ééngezinswoningen met 2 à 3 bouwlagen, voortuintjes, hagen en bomen, gelegen in de groene zuidrand, vlakbij de mooie natuur van de Scheldevallei. Wie dit mooi vindt en daar vrolijk van wordt, heeft weinig gevoel voor esthetiek. Dat ambtenaren deze toren op deze plaats aanprijzen als goede ruimtelijke ordening, is wereldvreemd. Bovendien is de bedoeling van de verlichte bedrijfsbelettering langs de E17 om zo veel mogelijk de aandacht te trekken op dit gebouw, de functie ervan (productie van additieven voor cement) en het merk Compaktuna. Het concept van een sobere en anonieme toren, zoals het aanvankelijk werd voorgesteld door het bedrijf en de stad Gent, wordt nu verlaten voor louter commerciële bedoelingen. De toren dient nu ook om reclame te maken. Heel jammer (en bedenkelijk) dat de stad Gent niet consequent was in de handhaving van de bouwovertreding en daarna de overtreding heeft geregulariseerd. In een vergelijkbaar dossier, dat van het 40 meter hoge stapelmagazijn van Coca-Cola (dat binnenkort zal gebouwd worden rechtover de Ghelamco Arena) wordt opnieuw het concept van een anoniem gebouw voorgesteld dat sober en integer wordt ingepast in de omgeving. Coca-Cola heeft, na advies van de Gentse stadsbouwmeester en voorlegging aan de kwaliteitskamer, in de aanvraag vermeld dat er geen bedrijfskleuren en logo’s op de gevels van dit hoogstapelmagazijn komen en ook geen verlichting. Hopelijk is de regularisatie van de bouwovertreding van PTB Compactuna geen precedent voor Coca-Cola om het ook maar eens te proberen met reclame op het hoogstapelmagazijn. Dat zou dan opnieuw het gevolg van slechte ruimtelijke ordening en het laks optreden van de overheid. Zwijnaarde (en omgeving) verdient beter!