fietsersbrug_1611938282.jpg
arrow

nieuwe fietsbrug (1)

Plaats die er nog niet is, maar die ik graag zou willen Door Mike De Brie

Een directe fietsverbinding tussen het Technologiepark en het Eiland Zwijnaarde via het fietsvriendelijk gemaakt Nederzwijnaarde en vervolgens door het nieuwe Scheldevallei portaalpark op de Alinso/Domo-site via een nieuwe fietsbrug over de Schelde. De fiestverbinding zal beide Zwijnaardse innovatiehubs met elkaar connecteren. Dit voorstel komt uit zowel de Nota Mobiliteit Gent Zuid van prof. dr. ir. Koen De Bosschere (Gewoon hoogleraar en Vakgroepvoorzitter Elektronica en Informatiesystemen aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) als uit het onderzoeksrapport van 12 masterstudenten stedenbouw en ruimtelijke ordening, Universiteit Gent, onder leiding van prof. Luuk Boelens. De Nota Mobiliteit Gent Zuid vind je via : https://af737ddd-73a2-422a-ae78-ee141a6100ca.filesusr.com/ugd/560a5a_cd94601a487246269fc7a87948029a11.pdf Het eindrapport van de 12 masterstudenten vind je via : https://af737ddd-73a2-422a-ae78-ee141a6100ca.filesusr.com/ugd/560a5a_0ea23dbf70ee4618aedef132a9c67d31.pdf De fietsas/groenas van het Technologiepark naar Nederzwijnaarde (en de Nieuwescheldestraat) wordt ook aangehaald in het einddocument "Wijk(circulatie) op Straat" van Lieven Symons (GMF). Te vinden via : https://ookmijn.stad.gent/wmplan-zwijnaarde/ontwerpen/einddocument-wijkcirculatie-op-straat-van-lieven-symons-gmf-na Andere verband houdende voorstellen : - https://ookmijn.stad.gent/wmplan-zwijnaarde/ontwerpen/realisatie-scheldevallei-portaalpark - https://ookmijn.stad.gent/wmplan-zwijnaarde/ontwerpen/verbetering-beleving-nederzwijnaarde - https://ookmijn.stad.gent/wmplan-zwijnaarde/ontwerpen/geen-zwaar-verkeer-meer-door-nederzwijnaarde - https://ookmijn.stad.gent/wmplan-zwijnaarde/ontwerpen/zwaar-vervoer-niet-door-woonstraten-maar-op-het-hogere-wegennet