1_industriepark_1611934754.jpeg
arrow

industriepark Zwijnaarde II

Plaats waar ik niet zo graag ben

Intustrieterrein Zwijnaarde II, ook genaamd de Alino/Domo site huisvest meerdere bedrijven. Zowel industrieterrein Zwijnaarde II als industrieterrein Zwijnaarde III zijn nog niet aangesloten op de R4 waardoor er veel economisch verkeer (werknemersverkeer en vrachtverkeer) door de Zwijnaardse woon- en leefwijken rijdt. Om de leefkwaliteit in de noordelijke deelwijk(en) van Zwijnaarde te verhogen dienen beide industrieparken zo snel mogelijk aangesloten te worden op de R4. Van zodra dat is gebeurd kan de ingang van Zwijnaarde II via Nederzwijnaarde en de Nieuwescheldestraat afgesloten worden voor het economisch verkeer, ook voor het gemotoriseerd werknemersverkeer (met uitzondering van elektrische fietsen). Als ook de parkeertoren voor Zwijnaarde II voltooid is kan de huidige parking langsheen Nederzwijnaarde onthard worden. Meer nog, er vormt zich een geweldige opportuniteit om een groot Scheldevallei portaalpark te creƫren door het park Scheldelinde te verbinden met het bosje van Ghent Dredging. Meer info via : https://ookmijn.stad.gent/wmplan-zwijnaarde/ontwerpen/realisatie-scheldevallei-portaalpark