2_cementsilo_1611829579.jpg
arrow

Cementsilo

Plaats waar ik niet zo graag ben Door Mike De Brie

Op deze locatie vind je het bedrijf PTB Compaktuna dat in 2017 van de Stad Gent een vergunning kreeg voor het bouwen van een 40 meter hoge industriële cementsilo op 150 meter van een woon- en leefwijk zonder enige (groen)buffer. Dit is voorbeeld van aanhoudende slechte ruimtelijke ordening en horizonpollutie naast een kwetsbare wijk. In 2018 vroeg het bedrijf om de gevelafwerking van het torengebouw te mogen wijzigen en er publiciteit op te plaatsen. Dit werd door de stad Gent geweigerd omdat dit van het gebouw een té dominant en té opzichtig volume zou maken dat zich onvoldoende in de omgeving integreert. In 2019 werd echter een nieuwe aanvraag door de stad Gent goedgekeurd. Het bedrijf stelde zelf milderende maatregelen voor, waaronder het niet verlichten van de bedrijfsbelettering om de impact op de omgeving te beperken. Al snel bleek de belettering wel verlicht. De voorwaarde werd dus geschonden. Een buurtbewoner diende klacht in, waarop het bedrijf de regularisatie aanvroeg. De stad Gent verleende deze op 9 januari 2020 op grond van de afstand van de belettering tot woningen en het feit dat de belettering op de zuidoost en noordoost gevel werden geplaatst. Vreemd genoeg werden juist deze argumenten eerder niet aanvaard. De tegenstrijdige motiveringen doen vragen rijzen over de wijze waarop de stad Gent dit moedwillig begaan bouwmisdrijf heeft geregulariseerd. Conclusie : Het bedrijf pleegde bewust een bouwmisdrijf en werd door de Stad Gent en haar schepen beloond met een regularisatie. Dit, ten koste van een kwetsbare woon- en leefwijk.